Ubytování

Pro účastníky konference je rezervováno ubytování v Clarion Congress Hotelu Ostrava.

Rezervaci a zajištění ubytování si účastníci zajišťují sami přímým jednáním s hotelem.

Kontakt k zajištění ubytování:
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh
www.clarioncongresshotelostrava.cz
tel.: +420 596 702 111
e-mail: reception.ccho@clarion-hotels.cz