Program konference

pondělí 20.6.2016 15:00 - 20:00 registrace účastníků  

úterý 21.6.2016 9:00 - 9:30 zahájení XXXV. Přehradních dnů
9:30 - 10:00 ICOLD - informace doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
10:00 - 10:15 Jaké nádrže a přehrady budeme stavět v budoucnu prof. Vojtěch Broža, DrSc.
10:15 - 10:45 Přestávka
10:45 - 12:30 Řízení nádrží při extrémních hydrologických situacích prof. Ing. Miloš Starý, CSc.
11:00 - 11:15 Vývoj nových metod odvozování hydrologických podkladů pro posudky bezpečnosti malých vodních nádrží při povodních Ing. Šárka Blažková, DrSc.
11:15 - 11:30 Alternativní způsob řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období Ing. Pavel Menšík, Ph.D.
11:30 - 11:45 Dopady negativních projevů hydrologického sucha 2015 - 2016 v dílčím povodí Horní Odry Ing. Lubomír Jaroš, Ph.D.
11:45 - 12:00 Provoz vodních děl při suchu v roce 2015 a jejich vliv na hydrologický režim toků Ing. Karel Březina
12:00 - 12:30 diskuse  
     
12:30 - 13:30 oběd  
     
13:30 - 16:45 Přehrady - návrhové parametry a možnosti nové výstavby prof. Ing. Emília Bednárová, Ph.D.
13:45 - 14:00 Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat Ing. Daniel Marton, Ph.D.
14:00 - 14:15 Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže - studie proveditelnosti Ing. Marek Holinka
14:15 - 14:30 Zabezpečení vodního díla Orlík před účinky velkých vod Ing. Ondřej Hrazdira
14:30 - 14:45 Hydrologické podklady při návrhu opatření na zabezpečení VD Orlík proti účinku velkých vod Ing. Tomáš Kendík
14:45 - 15:00 diskuse  
15:00 - 15:30 přestávka  
15:30 - 15:45 Modelový výzkum šachtového bezpečnostního přelivu VD Jirkov Ing. Miroslav Brouček, Ph.D.
15:45 - 16:00 PPO Dolní Berounky (VD Křivoklát) - studie retenční nádrže Ing. Jiří Štětka
16:00 - 16:15 Nově navrhované vodní nádrže v Povodí Vltavy Ing. Jaroslav Beneš
16:15 - 16:30 Presentace dosavadních výstupů technicko - ekonomické studie Bečva, vodní dílo Skalička Ing. Jiří Zedníček
16:30 - 16:45 diskuse  
17:00 - 18:00 ČPV - jednání výkonného výboru  

středa 22.6.2016 8:30 - 12:00 Provoz a stárnutí přehrad a nádrží, sledování objektů přehrad Ing. Dalibor Kratochvíl
8:45 - 9:00 50 let kontrolního sledování sesuvu Řečica v nádrži Šance Ing. Stanislav Novosad, CSc.
9:00 - 9:15 VD Žermanice - těsnění dilatačních spár Ing. Jan Staš, Ph.D.
9:15 - 9:30 VD Klíčava a VD Husinec - doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr Ing. Ondřej Hrazdira,
Ing. Martin Poláček
9:30 - 9:45 Vodní dílo Švihov na Želivce - modernizace a oprava rychlouzávěrů spodní výpusti Ing. Pavel Lachman
9:45 - 10:00 diskuse  
10:00 - 10:30 přestávka  
10:30 - 10:45 Zmeny v TBD a v hodnotení bezpečnosti priehrad v SR Mgr. Maroš Nikolaj, Ph.D.
10:45 - 11:00 Sanácia trhlín na ochranných hrádzach toku Latorica Ing. Peter Mackovjak
11:00 - 11:15 Derivačné kanále vážskych kaskád po viac ako šesťdesiatich rokoch prevádzky Ing. Ivan Voštinár
11:15 - 11:30 Rekonstrukce spodní výpusti VD Janov Ing. Jan Svejkovský
11:30 - 12:00 diskuse  
     
12:00 - 13:00 oběd  
     
13:00 - 16:30 Malé vodní nádrže a odkaliště doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
13:15 - 13:30 Hodnocení doporučených sklonů malých sypaných hrází ve smyslu ČSN 752410 ve vazbě na pohyb hladiny v nádrži prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.
13:30 - 13:45 MVN Velká Bukovina I.- IV. - nekonečný příběh Ing. Martin, Cidlinský
13:45 - 14:00 Návrhy malých vodních nádrží v povodí Husího potoka Ing. Jana Uhrová, Ph.D.
14:00 - 14:15 Výstavba protipovodňových poldrov v bývalom vojenskon obvode Javorina Ing. Ľubomír Uhorščák
14:15 - 14:30 diskuse  
14:30 - 15:00 přestávka  
15:00 - 15:15 Odkaliště Dolní Rožínka a Zlatkov - minulost, současnost a budoucnost Ing. Vít Rainer
15:15 - 15:30 VD Neškaredice a Velký rybník - rekonstrukce zvyšující provozní spolehlivost, ochrannou funkci i zabezpečenost za povodní Ing. Ivan Beran
15:30 - 16:00 diskuse  
16:00 - 16:15 Pozvánka na Přehradní dny 2018
16:15 - 16:30 informace k exkurzím: VD Šance nebo VD Kružberk

čtvrtek 23.6.2016 8:00 odjezd na odborné exkurze
exkurze 1: VD Šance
exkurze 2: VD Kružberk