Kontakty:

Kontakt pro korespondenci a dotazy: pd2016@pod.cz

Stránky Přehradních dnů 2016: www.pd2016.cz

Organizátor: Povodí Odry, státní podnik a Český přehradní výbor

Tel. kontakt: Ing. Dalibor Kratochvíl, (+420) 558 442 907