XXXV. Přehradní dny 2016 (Povodí Odry, státní podnik)

okruhy témat:

 1. Aktuální téma: Řízení nádrží při extrémních hydrologických situacích
  1. Vliv nádrží na negativní projevy extrémních situací v podpovodí
  2. Zajištění plnění účelů nádrží

 2. Přehrady - návrhové parametry a možnosti nové výstavby
  1. Požadavky při navrhování a posuzování konstrukcí přehrad (v době návrhu a současné nároky)
  2. Bezpečnost za povodní (v době návrhu a současné nároky)
  3. Nároky na nové přehrady a nádrže, reálné možnosti nové výstavby

 3. Provoz a stárnutí přehrad a nádrží, sledování objektů přehrad
  1. Stárnutí stavebních částí konstrukcí přehrad; dynamická zatížení stavebních části přehrad
  2. Provoz a spolehlivost technologických zařízení; dynamická zatížení technologických částí přehrad
  3. Provoz přehrad a nádrží včetně řešení extrémních situací
  4. Monitoring přehrad pro zajištění bezpečnosti, modernizace systémů sledování

 4. Malé vodní nádrže a odkaliště
  1. Suché nádrže, jejich význam, navrhování a provoz
  2. Malé vodní nádrže, jejich provoz a bezpečnost za povodní; obnova malých vodních nádrží
  3. Aktuální otázky provozu odkališť

Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina (tlumočení nebude zajišťováno!)

Ostatní důležité termíny

Zaslání abstraktů příspěvků: do 25.1.2016 na tomto odkaze po registraci a přihlášení zadáním textu abstraktu do příslušného tématu.

Abstrakty a zařazení do témat posoudí odborná komise a informuje autora nejpozději do 15.2.2016 o zařazení nebo nezařazení do programu konference.

Zaslání kompletních příspěvků
do 31.3.2016
Registrace a přihlášky
od 1.1.2016
Rezervace ubytování
od 1.1.2016